KIA Sportage Probe fahren »

FREIE Preise Osnabrck

Tankstelle · Hermann Ehlers Str. 42

SUPER
1,509
Benzin Check läuft
Prognose
E10
1,489
E10 Check läuft
Prognose
DIESEL
1,329
Diesel Check läuft
Prognose

Empfohlene Tankzeiten

Super Benzin

0 - 1 Uhr günstig 1,43 €

1 - 2 Uhr günstig 1,43 €

2 - 3 Uhr günstig 1,43 €

3 - 4 Uhr günstig 1,43 €

4 - 5 Uhr günstig 1,43 €

5 - 6 Uhr günstig 1,43 €

6 - 7 Uhr günstig 1,43 €

7 - 8 Uhr günstig 1,43 €

8 - 9 Uhr günstig 1,43 €

9 - 10 Uhr günstig 1,43 €

10 - 11 Uhr günstig 1,43 €

11 - 12 Uhr teuer 1,48 €

12 - 13 Uhr günstig 1,45 €

13 - 14 Uhr günstig 1,44 €

14 - 15 Uhr teuer 1,50 €

15 - 16 Uhr teuer 1,50 €

16 - 17 Uhr teuer 1,47 €

17 - 18 Uhr günstig 1,44 €

18 - 19 Uhr günstig 1,44 €

19 - 20 Uhr günstig 1,44 €

20 - 21 Uhr günstig 1,44 €

21 - 22 Uhr neutral 1,46 €

22 - 23 Uhr neutral 1,46 €

23 - 24 Uhr neutral 1,46 €

Super E10

0 - 1 Uhr günstig 1,41 €

1 - 2 Uhr günstig 1,41 €

2 - 3 Uhr günstig 1,41 €

3 - 4 Uhr günstig 1,41 €

4 - 5 Uhr günstig 1,41 €

5 - 6 Uhr günstig 1,41 €

6 - 7 Uhr günstig 1,41 €

7 - 8 Uhr günstig 1,41 €

8 - 9 Uhr günstig 1,41 €

9 - 10 Uhr günstig 1,41 €

10 - 11 Uhr günstig 1,41 €

11 - 12 Uhr teuer 1,46 €

12 - 13 Uhr günstig 1,43 €

13 - 14 Uhr günstig 1,42 €

14 - 15 Uhr teuer 1,48 €

15 - 16 Uhr teuer 1,48 €

16 - 17 Uhr teuer 1,45 €

17 - 18 Uhr günstig 1,42 €

18 - 19 Uhr günstig 1,42 €

19 - 20 Uhr günstig 1,42 €

20 - 21 Uhr günstig 1,42 €

21 - 22 Uhr neutral 1,44 €

22 - 23 Uhr neutral 1,44 €

23 - 24 Uhr neutral 1,44 €

Diesel

0 - 1 Uhr günstig 1,30 €

1 - 2 Uhr günstig 1,30 €

2 - 3 Uhr günstig 1,30 €

3 - 4 Uhr günstig 1,30 €

4 - 5 Uhr günstig 1,30 €

5 - 6 Uhr günstig 1,30 €

6 - 7 Uhr günstig 1,30 €

7 - 8 Uhr günstig 1,30 €

8 - 9 Uhr günstig 1,30 €

9 - 10 Uhr günstig 1,30 €

10 - 11 Uhr günstig 1,30 €

11 - 12 Uhr teuer 1,36 €

12 - 13 Uhr günstig 1,32 €

13 - 14 Uhr günstig 1,32 €

14 - 15 Uhr teuer 1,38 €

15 - 16 Uhr günstig 1,32 €

16 - 17 Uhr günstig 1,32 €

17 - 18 Uhr günstig 1,32 €

18 - 19 Uhr günstig 1,32 €

19 - 20 Uhr günstig 1,32 €

20 - 21 Uhr günstig 1,32 €

21 - 22 Uhr günstig 1,29 €

22 - 23 Uhr günstig 1,29 €

23 - 24 Uhr günstig 1,29 €

¹ Wie berechnen wir die Tankzeiten?

Jeden Tag berechnen wir den durchschnittlichen Preis an dieser Tankstelle in Osnabrck und erstellen so einen Mittelwert. Im Anschluss bewerten wir die Preise zu jeder Stunde an diesem Mittelwert und stellen so fest, ob der Preis über diesem Mittelwert liegt (teuer), ob er darunter liegt (günstig) oder ob er in etwa dem Mittelwert entspreicht (neutral). Die empfohlenen Tankzeiten basieren stets auf den Spritpreisen vom Vortag, aktuell vom 22.04.2019. Die in den empfohlenen Tageszeiten angezeigten Preise stammen ebenfalls vom gestrigen Tag und sollen lediglich eine Orientierungshilfe darstellen.
Wichtig: Alle Preise werden von uns ohne Beachtung der Öffnungszeiten dieser Freien Tankstelle in 49082 Osnabrck durchgeführt! Bitte beachten Sie zwingend die Öffnungszeiten, bevor Sie die Zapfsäule anfahren!

Clever Tanken an der Hermann Ehlers Str. 42, 49082 Osnabrck in 49082 Osnabrck?

Nein! An dieser Tankstelle tanken Sie aktuell nicht clever - sondern teuer!

Öffnungszeiten

06:30 bis 21:00 Montag
06:30 bis 21:00 Dienstag
06:30 bis 21:00 Mittwoch
06:30 bis 21:00 Donnerstag
06:30 bis 21:00 Freitag
07:00 bis 21:00 Samstag
09:00 bis 21:00 Sonntag

Wenn Sie der Meinung sind, dass die hier gezeigten Öffnungszeiten nicht korrekt sind, nutzen Sie bitte unser Beschwerdeformular für diese Tankstelle.

Benzinpreise Freie Tankstelle Osnabrck

Günstiger Super Benzin tanken

Die Benzinpreis-Analyse zeigt, dass Sie im Umkreis von 3 Kilometern bis zu 2 Cent pro Liter Super sparen können. Alle Tankstellen die billiger sind, können sie nachstehender Liste entnehmen, die anhand des Sparpotentials sortiert wurde:

1.489

Q1 Tankstelle

Malberger Straße49124 GeorgsmarienhütteBenzinpreis: 1.489 €/Liter (2 Cent Ersparnis)

1.489

Shell Tankstelle

Sutthauser Str. 28149080 OsnabrueckBenzinpreis: 1.489 €/Liter (2 Cent Ersparnis)

1.489

Westfalen Tankstelle

Sutthauser Str.49080 OsnabrückBenzinpreis: 1.489 €/Liter (2 Cent Ersparnis)

Günstiger E10 tanken

Die E10-Preisanalyse für alle Tankstellen im Umkreis von 3 Kilometern hat ergeben, dass Sie an umliegenden Tankstationen bis zu 4 Cent pro Liter Super E10 einsparen können. Nachfolgende Liste zeigt die entsprechenden Tankstellen nebst Ersparnis:

1.449

Shell Tankstelle

Sutthauser Str. 28149080 OsnabrueckE10-Preis: 1.449 €/Liter (4 Cent Ersparnis)

1.469

Q1 Tankstelle

Malberger Straße49124 GeorgsmarienhütteE10-Preis: 1.469 €/Liter (2 Cent Ersparnis)

1.469

Westfalen Tankstelle

Sutthauser Str.49080 OsnabrückE10-Preis: 1.469 €/Liter (2 Cent Ersparnis)

Günstigere Diesel Preise

Wenn Sie noch einen "angeblich schmutzigen" Diesel fahren und demzufolge Diesel tanken, können Sie an Tankstellen im Radius von 3 Kilometern bis zu 4 Cent pro Liter einsparen:

1.289

Q1 Tankstelle

Malberger Straße49124 GeorgsmarienhütteDieselpreis: 1.289 €/Liter (4 Cent Ersparnis)

1.289

Shell Tankstelle

Sutthauser Str. 28149080 OsnabrueckDieselpreis: 1.289 €/Liter (4 Cent Ersparnis)

1.289

Westfalen Tankstelle

Sutthauser Str.49080 OsnabrückDieselpreis: 1.289 €/Liter (4 Cent Ersparnis)

Nächstgelegene Tankstellen (Alternative Tankmöglichkeiten)

Shell Tankstelle

Sutthauser Str. 28149080 OsnabrueckEntfernung: 2.11 km

Q1 Tankstelle

Malberger Straße 549124 GeorgsmarienhütteEntfernung: 2.74 km

Westfalen Tankstelle

Sutthauser Str. 16649080 OsnabrückEntfernung: 2.91 km

Grundsätzliche Spritpreis-Informationen

Aktuell, am Dienstag dem 23.04.2019 um 19:54 Uhr, kostet der Liter Super Benzin an der FREIE Tankstelle in 49082 Osnabrck 1.509 Euro. Für E10 muss 1.489 Euro pro Liter bezahlt werden und für den Liter Diesel sind 1.329 € fällig. Wir sind ein zugelassener Verbraucher-Informationsdienst (VID) und beziehen alle Preisangaben von der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K). Bitte beachten Sie, dass wir mögliche Falschangaben nicht in Eigenregie korrigieren können. Sie haben jedoch jederzeit die Möglichkeit eine Fehlermeldung an uns zu übermitteln, die wir nachfolgend an die MTS-K zur Prüfung weiterleiten. Der Vollständigkeit halber ein paar weitere Datensätze, die wir von der MTS-K zur hier referenzierten FREIE Tankstelle erhalten:

Name der Tankstelle: Hermann Ehlers Str. 42, 49082 Osnabrck

Datengeber an MTS-K: undesverband Freier Tankstellen e. V. Osnabrck

Identifikationsnummer (MTS-K): ABC1C183-FFD3-4045-8142-78578D16207B

Identifikationsnummer (intern): cdfb7fbb6c04c554df7e3e1f905eb218

Postanschrift: Hermann Ehlers Str. 42, 49082 Osnabrck

Telefon & Telefax: Nicht verfügbar

Geografische Lage: LAT=52.233089, LON=8.021987

Tankstelle hat jetzt geöffnet (21:00)

Wir verwenden Cookies um unseren Service bereitstellen zu können, Nutzerverhalten zu analysieren und um Inhalten und Werbung zu personalisieren. Mehr Infos erhalten Sie in unseren Datenschutzhinweisen.

Datenschutz-Hinweise und Cookies akzeptieren