Frei Hopsten Preise

Ibbenbrenerstr. 9
schließt um 21:00 Uhr
Mehr Infos
Aktualisieren
SUPER
1,229
Benzin Check läuft
PrognoseVerlauf
E10
1,199
E10 Check läuft
PrognoseVerlauf
DIESEL
1,039
Diesel Check läuft
PrognoseVerlauf
Mehr Infos zu dieser Tankstelle und den Spritpreisen

Noch 6 Tage: KFZ-Versicherung wechseln und sparen mit:

Auf dieser Seite erfahren Sie stets die aktuellen Spritpreise an der frei Tankstelle in 48496 Hopsten - minütlich aktualisiert und abgerufen von der offiziellen Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K). Der Liter Super Benzin kostet gegenwärtig 1,23 Euro, Super E10 kostet 1,20 Euro pro Liter und für Diesel-Kraftstoff muss 1,04 € gezahlt werden. Die Preise wurden gerundet.

Öffnungszeiten
06:00 bis 21:00 Montag
06:00 bis 21:00 Dienstag
06:00 bis 21:00 Mittwoch
06:00 bis 21:00 Donnerstag
06:00 bis 21:00 Freitag
07:00 bis 21:00 Samstag
08:00 bis 21:00 Sonntag
Geografische Lage
Karte wird geladen...
Empfohlene Tankzeiten¹

Super Benzin

0 - 1 Uhr günstig

1 - 2 Uhr günstig

2 - 3 Uhr günstig

3 - 4 Uhr günstig

4 - 5 Uhr günstig

5 - 6 Uhr günstig

6 - 7 Uhr günstig

7 - 8 Uhr teuer

8 - 9 Uhr teuer

9 - 10 Uhr teuer

10 - 11 Uhr teuer

11 - 12 Uhr günstig

12 - 13 Uhr günstig

13 - 14 Uhr günstig

14 - 15 Uhr günstig

15 - 16 Uhr günstig

16 - 17 Uhr günstig

17 - 18 Uhr günstig

18 - 19 Uhr günstig

19 - 20 Uhr günstig

20 - 21 Uhr günstig

21 - 22 Uhr günstig

22 - 23 Uhr günstig

23 - 24 Uhr günstig

Super E10

0 - 1 Uhr günstig

1 - 2 Uhr günstig

2 - 3 Uhr günstig

3 - 4 Uhr günstig

4 - 5 Uhr günstig

5 - 6 Uhr günstig

6 - 7 Uhr günstig

7 - 8 Uhr teuer

8 - 9 Uhr teuer

9 - 10 Uhr teuer

10 - 11 Uhr teuer

11 - 12 Uhr günstig

12 - 13 Uhr günstig

13 - 14 Uhr günstig

14 - 15 Uhr günstig

15 - 16 Uhr günstig

16 - 17 Uhr günstig

17 - 18 Uhr günstig

18 - 19 Uhr günstig

19 - 20 Uhr günstig

20 - 21 Uhr günstig

21 - 22 Uhr günstig

22 - 23 Uhr günstig

23 - 24 Uhr günstig

Diesel

0 - 1 Uhr günstig

1 - 2 Uhr günstig

2 - 3 Uhr günstig

3 - 4 Uhr günstig

4 - 5 Uhr günstig

5 - 6 Uhr günstig

6 - 7 Uhr günstig

7 - 8 Uhr teuer

8 - 9 Uhr teuer

9 - 10 Uhr teuer

10 - 11 Uhr teuer

11 - 12 Uhr günstig

12 - 13 Uhr günstig

13 - 14 Uhr günstig

14 - 15 Uhr günstig

15 - 16 Uhr günstig

16 - 17 Uhr günstig

17 - 18 Uhr günstig

18 - 19 Uhr günstig

19 - 20 Uhr günstig

20 - 21 Uhr günstig

21 - 22 Uhr günstig

22 - 23 Uhr günstig

23 - 24 Uhr günstig

¹ Wie berechnen wir die Tankzeiten?

Jeden Tag berechnen wir den durchschnittlichen Preis an dieser Tankstelle in Hopsten und erstellen so einen Mittelwert. Im Anschluss bewerten wir die Preise zu jeder Stunde an diesem Mittelwert und stellen so fest, ob der Preis über diesem Mittelwert liegt (teuer), ob er darunter liegt (günstig) oder ob er in etwa dem Mittelwert entspreicht (neutral). Die empfohlenen Tankzeiten basieren stets auf den Spritpreisen vom Vortag, aktuell vom 24.05.2020. Die in den empfohlenen Tageszeiten angezeigten Preise stammen ebenfalls vom gestrigen Tag und sollen lediglich eine Orientierungshilfe darstellen.
Wichtig: Alle Preise werden von uns ohne Beachtung der Öffnungszeiten dieser Freien Tankstelle in 48496 Hopsten durchgeführt! Bitte beachten Sie zwingend die Öffnungszeiten, bevor Sie die Zapfsäule anfahren!

Tankstellen in der Nähe

Shell Tankstelle

Ibbenbürener Str. 748496 HopstenEntfernung: 0.25 km

Freie Tankstelle

Speller Str. 248480 SchapenEntfernung: 4.76 km

KTS GmbH Tankstelle

Rheiner Strasse 53649479 IbbenbürenEntfernung: 7.63 km

Grundsätzliche Spritpreis-Informationen

Aktuell, am Montag dem 25.05.2020 um 09:29 Uhr, kostet der Liter Super Benzin an der FREI Tankstelle in 48496 Hopsten 1.229 Euro. Für E10 muss 1.199 Euro pro Liter bezahlt werden und für den Liter Diesel sind 1.039 € fällig. Wir sind ein zugelassener Verbraucher-Informationsdienst (VID) und beziehen alle Preisangaben von der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K). Bitte beachten Sie, dass wir mögliche Falschangaben nicht in Eigenregie korrigieren können. Sie haben jedoch jederzeit die Möglichkeit eine Fehlermeldung an uns zu übermitteln, die wir nachfolgend an die MTS-K zur Prüfung weiterleiten. Der Vollständigkeit halber ein paar weitere Datensätze, die wir von der MTS-K zur hier referenzierten FREI Tankstelle erhalten:

Name der Tankstelle: Auto Berg

Datengeber an MTS-K: undesverband Freier Tankstellen e. V. Hopsten

Identifikationsnummer (MTS-K): 44CBA74E-66BC-45C6-A847-4BE6EB974EFF

Identifikationsnummer (intern): f8a4dc6f221dded517199a83a01ec66f

Postanschrift: Ibbenbrenerstr. 9, 48496 Hopsten

Telefon & Telefax: Nicht verfügbar

Geografische Lage: LAT=52.376434, LON=7.605148

Tankstelle hat jetzt geöffnet (21:00)

Wir verwenden Cookies um unseren Service bereitstellen zu können, Nutzerverhalten zu analysieren und um Inhalten und Werbung zu personalisieren. Mehr Infos erhalten Sie in unseren Datenschutzhinweisen.

Datenschutz-Hinweise und Cookies akzeptieren